Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Foqus Makelaardij spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Foqus Makelaardij is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

Foqus Makelaardij mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Foqus Makelaardij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

 

De inhoud van deze webpagina in welke vorm dan ook, mag op geen enkele wijze gebruikt of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Foqus Makelaardij. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

 

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden tot Foqus Makelaardij, te bereiken op 053 – 209 3000 of op info@foqus.nl.